Softball

Softball
Year Athlete Team Notes Position
1994 Sue Pranulis 2 NSCA Utility
1999 Kara Suhie 2 NSCA Utility